Posts

Showing posts from March, 2023

Mint egy zsák

Image
 A szívem szakad ki, hogy megint 9 éves gyerekeket lőnek le amerikai iskolában.  Egy 10 éves gyerek apjaként nekem már a hírtől a bolygó másik felén görcsbe rándult a gyomrom. Aztán nézem ezt a rendőrségi videófelvételt ilyen szuperéles kamerával ennyire egyenesen élőben az egészet és se szánalom se megértés nincs bennem. Úgy lövik le az elkövetőt, mint egy darab szart. Menetből, gondolkodás, felszólítás, a jogok felsorolása, figyelmeztető lövés nélkül.   Az egész videó az első perctől az utolsóig úgy megdöbbentő, ahogy van, pozitív értelemben. Nem tudom én ilyen nyakig védőfelszerelésbe öltözött taktikai egységet képzeltem, öten egymás után mint a kacsák, sisakban, arcot takaró símaszkban, hatalmas védőszemüveggel, füstgránáttal. Ezekről az ember azt képzeli nem is emberek, az életük erről szól. Van valami félelmetesen ijesztő abban a profi nyugalomban, ahogy ehhez képest egy teljesen hétköznapi ember, sima pólóban és farmerben, megérkezik az iskolához és úgy cipzározza ki a gépfegy

Korean Reality Shows

Image
I don't consider myself a big reality show watcher. I'm roughly familiar with the characteristics of the genre, back when the first such productions appeared on MTV, or when Hungarian commercial television began to introduce licenses like Big Brother, Survivor, and similar ones, I watched them with great interest. My first impression was that the initial moments (days) are interesting, but then the dynamics are taken away by the fact that the organizers structure the days with various programs, parade celebrities, and give idiotic tasks instead of letting the conditions and human behavior be observed in their raw reality. There is something perverse and voyeuristic about this, or some kind of human experiment in a bad sense, but the truth is that this is the part that would have interested me. However, I quickly stopped watching these productions because: The whole thing was over-directed. They increasingly chose extreme characters who were displayed in a circus-like manner. Th

Koreai valóságshowk

Image
Nem tekintem magam egy nagy valóságshow nézőnek. Nagyjából tisztában vagyok a műfaj sajátosságaival, annak idején, amikor az MTV-n az első ilyen produkciók megjelentek, vagy amikor a magyar kereskedelmi televíziózásban elkezdték behozni a Big Brother, a Suvivor és a hasonló licenszeket, akkor magam is nagy érdeklődéssel figyeltem őket.  Az volt az első benyomásom, hogy az első pillanatok (napok) érdekesek, de aztán elviszi a dinamikát az hogy a szervezők különféle programokkal struktúrálják a napokat, celebeket vonultatnak fel, idióta feladatokat adnak ahelyett, hogy szabadjára lennének engedve a viszonyok és az emberi viselkedést figyelhetnénk meg a maga pőre valójában.  Ebben is van valami perverz, kukkolás jeleggű, vagy valami rossz értelemben vett emberkísérlet, de az igazság az, hogy ez a része engem érdekelt volna. Hamar leálltam azonban ezeknek a produkcióknak a nézésével mert: - Túl lett instruálva az egész. - Egyre inkább szélsőséges karaktereket választottak, akiket cirkusz j

Akaratlan szívesség

Image
Azt írja az újság, hogy csökken a magyar lakosság, különösen a fiatalok körében az EU pozitív megítélése. A 2015-ös migráns válság és az arra rádolgozott kormánypropaganda óta tudjuk, hogy jelentősen nőtt Magyarországon az idegenellenesség. Ezeket a vonalakat összekötve az a konklúzió domborodik ki, hogy tökéletesen működik a propagandagépezet, a magyar lakosság véleménye és viszonyulása tetszés szerinti irányba alakítható.  Én meg már ott tartok, hogy nagyon sokat gondolkodtam, hogy megírjam-e ezt a posztot. Egyre kevesebb energiát érzek, már nem őszinte a poszt abban az értelemben, hogy ez lenne a téma, ami a leginkább foglalkoztat. Kifejezetten taszít az, ami Magyarországon történik és miközben már pusztán azzal, hogy magyarul írok oda kapcsolódom, valójában napról-napra egyre távolabb érzem magam. Nem csak földrajzilag.  Nyugtatom magam azzal, hogy csak a média torz tükrén keresztül látom az országot, nincs saját, kézzel fogható, személyes élményem. Ennyire azért csak nem lehet ros

Vesper (2022)

Image
For me, the most important aspect of a sci-fi is world-building. It doesn't have to be action-packed, nor does it necessarily require a complex storyline. It should transport me to a world that is different from our own - one that is surprising, disturbing, shocking, frightening, or simply captivating. The best sci-fi doesn't even need a plot. Instead, it allows me to explore a world alongside its inhabitants. It doesn't rely on grandiose words or one-dimensional characters of good versus evil. It doesn't need a narrator. A good sci-fi should not be explained; it is best when I don't fully understand it. I don't understand the technology, the institutions, the laws, the customs, or the relationships between people in this world. I don't know who is who. It is up to me to discover these things along the way, and that is the true plot of a sci-fi. It is my journey of discovering this new world. A sci-fi can even be made around a trip to the grocery store, if t

Vesper (2022)

Image
Számomra egy sci-fivel kapcsolatban a legfontosabb elvárás a "világteremtés". Nem kell, hogy tele legyen akcióval. Még az sem szükséges, hogy csavaros története legyen. Vigyen el egy világba, ami legyen más, mint a mi világunk, meglepő, zavaró, megdöbbentő, ijesztő vagy éppen mágnesként vonzó.  A legjobb az lenne, ha nem is lenne semmilyen cselekménye. Hanem csak élnének abban a világban az emberek és én barangolnék benne. Nem kellenek a nagy szavak, a jó és a gonosz köré feltekert egydimenziós karakterek. Narrátor se kell. Egy jó sci-fit nem kell, nem szabad elmagyarázni. Úgy van jól, ha nem értem.  Nem értem a technológiát. Nem értem az intézményeket. Nem értem a törvényeket, a szokásokat, az emberek közötti viszonyokat. Nem tudom ki kicsoda. Ezeket mind nekem kell felfedeznem menet közben és tulajdonképpen ez egy sci-fi igazi cselekménye. Az én utam, amit bejárok ennek az új világnak a megismerésében. Egy parizervásárlás köré lehet sci-fit csinálni úgy, hogy az hallatlanul

Oh you now yaya papaya

Image
 In the basement of our Singaporean house, there is a row of small shops and businesses. This is a common feature of HDB (Housing and Development Board) flats, which are public housing estates built by the government. The basement is designed to accommodate various small businesses and community spaces. The logic behind this was also followed in the Hungarian public housing construction boom of the 1960s. Recognizing the small size of the apartments, the original concept was to provide various functions in communal spaces. Laundry could be done in a shared laundry room, bicycles could be kept in a common bicycle storage, and kindergartens and nurseries were located between the buildings. After a while, even the basement hair salon could function as a cooperative (quasi-private enterprise) in the socialist Hungary. This concept is also present in Singapore, but based on capitalism, so the foundation of the services found in residential areas is small businesses. These small businesses a

Focus group at the hospital

Image
 It seems like I'm creating a recurring column about my hospital stories from Singapore, but this time I didn't visit the institution as a patient. Well, technically I did, but not as a patient in need of medical attention, but rather as a feedback-giving patient. Since I had interacted with the local Alexandra hospital as both a patient and a family member within three months, I was included in a statistical sample and invited to participate in a focus group discussion on a Saturday morning. I have organized countless focus group discussions myself, and I know how difficult it can be to gather interviewees. So, I immediately said yes, and besides, I had something to say, since my daughter and I are practically regulars there. An agency handled the organization, and they clearly didn't leave anything to chance. They called me about a week before the event, and then messaged me on WhatsApp every few days (everyone uses WhatsApp here, even the government and officials communi